Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Radio NeutraaL

Het Nieuwe Instituut presenteert in 2014, honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, het programma 2014-1914: Conflict en Innovatie, waarin verschillende relaties tussen conflict en innovatie worden geadresseerd. Radio NeutraaL was één van de projecten in dit programma. De andere projecten waren Designing Scarcity, The Progress Trap (het Dutch Electronic Arts Festival 2014) en Drones& Honeycombs.

Geïnterviewde personen

Dr. Samuël Kruzinga (1980) is Universitair Docent Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in Leiden, Parijs en Oxford, was werkzaam als onderzoeker en docent aan de universiteiten van Leiden (HOVO) en Amsterdam en als Prof. J.C.M. Warnsinck- fellow aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Kruizinga is specialist op het gebied van de eerste Wereldoorlog en met dr. Paul Moeyes en  Prof Wim Klinkert schreef hij Nederland Neutraal, over de veelzijdigheid van Nederlands neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Samen met Johan den Hertog schreef hij Caught in the Middle. Neutrals, Neutrality and the First World War (Amsterdam University Press, 2011) de eerste vergelijkende studie in het Engels over Neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Dr. Hetty Berens is architectuurhistoricus en promoveerde op de negentiende-eeuwse architect W.N. Rose. Ze is senior conservator bij Het Nieuwe Instituut en tevens coördinator van Huis Sonneveld. Daarnaast is Hetty Berens lid van de Raad van Toezicht van Slot Loevestein en bestuurslid van het internationale comité voor museumwoningen. Voor het programma 2014 – 1914 Conflict & Innovatie van Het Nieuwe Inistituut deed ze archiefonderzoek naar de invloed van neutraliteit en van schaarste op Nederlandse ontwerppraktijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.

Prof. Dr. Timo de Rijk is Hoogleraar Design, Culture and Society aan de TU Delft, en  studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij verwierf zijn doctorsgraad in 1998 aan de TU/Delft, met een these getiteld The Electrical House: Design and Acceptance of Electrical Domestic
Appliances in the Netherlands. 
Hij cureerde verschillende tentoonstellingen, waaronder Norm=Form: On Standardization and Design in 2010 en hij publiceerde meerdere boeken, waaronder Art Deco in Nederland (2006). De Rijk geeft wereldwijd lezingen (China, Duitsland, India, Rusland, Spanje, Turkije,  Verenigd Koninkrijk) and produceerde een televisieserie over designgeschiedenis. In 2006 was hij gastheer van de internationale conferentie Design and Evolution, de eerste conferentie van de Design History Society die zich niet in Engeland afspeelde. Hij is redacteur van het Dutch Design Jaarboek en de huidige voorzitter van de Bond van Nederlandse Ontwerpers (BNO).

Dr. Gijs van Oenen is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar houdt hij zich bezig met politieke & sociale filosofie, rechtsfilosofie, cultuurfilosofie en cultuurkritiek. Hij was leider van het NWO-project "Interactive metal fatigue" (2007-2012).
Gijs van Oenen werd geboren in 1959 en studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde af in 1986, en promoveerde in 1994 aan de juridische faculteit van dezelfde universiteit. In het verleden was hij (ook) verbonden aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, Webster University Leiden en de Hogeschool Haarlem.  Gijs van Oenen heeft zich langdurig beziggehouden met de theorie en praktijk van gedoogbeleid.

Prof. Dr. Ben Schouten BA is hoogleraar Playful Interaction aan de faculteit Industrial Design (Eindhoven) en Lector Design for Games and Play aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij leidt het onderzoek op het gebied van Games en New Cinema van het Centre of Expertise dat sinds kort is opgericht aan de Hogeschool van Amsterdam rond de creatieve industrie en nieuwe media. Daarnaast is hij adviseur van het Mediafonds voor culturele omroepproducties en de Europese Commissie op het gebied van het Internet der Dingen.Zijn onderzoek richt zich op (digitaal) spel en de toepassing ervan voor cultuur, educatie en gezondheidszorg. Schouten studeerde in 1983 af aan de Gerrit Rietveld Academie en werkt als professioneel kunstenaar. In 2001 promoveerde hij in de informatica op een proefschrift (Hoe herkent een computer een koe?) dat handelt over manieren om visuele informatie op een intuïtieve manier te kunnen zoeken op het web en in digitale databases. 

17/04 – 04/05/2014

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam

Dinsdag — zaterdag
10.00 — 17.00

Zondag en feestdagen
11.00 — 17.00